ЙОНА-ИНВЕСТ- УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМОСТИ В ГЪРЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В В ГЪРЦИЯ. СТРОИТЕЛСТВО ДО КЛЮЧ В ГЪРЦИЯ

ЙОНА -ИНВЕСТ

 

 

 

 

Уважаеми Клиенти,

През последните години в Република Гърция настъпиха много промени, свързани с данъчното законодателство и регламентираното отдаване на собствени жилища за краткосрочно или дългосрочно отдаване под наем. Настъпиха драстични промени в банковата сфера, бяха въведени строги мерки, касаещи произхода на парите, контрола на паричните средства.
В резултат на тези промени всяка услуга, касаеща недвижим имот, която е в ресора на държавен орган, счетоводни кантори, контролни органи, банки, НОИ и др. се извършва изключително бавно, много често по обективни причини, свързани с промяна на законодателството и липса на административен капацитет.
Въпреки желанието на кредиторите всички услуги да бъдат извършвани по електронен път, все още държавата не може да оптимизира своята административна и фискална система. За извършването на тези процедури са необходими многократни посещения в офиси, учреждения и банки.
Поради тези причини от 2015г. въведох нова комплексна услуга „Иконом“. Тя е насочена за тези от вас, които нямат физическата възможност сами да извършат необходимите както рутинни, така и непредвидени процедури, свързани с вашите собствени имоти в Република Гърция.

 

Предлагаме я като абонаментна услуга, която включва:

1. Предоставяне на актуална писмена информация за данъчно облагане на недвижимия имот и собственика му, вкл. както и на доходи от наемни отношения и всички други законодателни разпоредби, респ. с техните актуализации:
а/ Предоставяне на актуална информация за промени в законодателството, касаещи собствениците на недвижими имоти в Р Гърция;
б/ Предоставяне на информация, свързана с условията за пенсиониране на чуждестранни граждани в Р Гърция;
в/ Предоставяне на информация за интернет доставчици и заплащане на необходимите такси за сметка на клиента за този вид услуга;
г/ Подсигуряване застраховка на имота (стойността на застраховката се заплаща отделно от клиента).


2. Подаване на годишни данъчни декларации - редовни или коригиращи, когато е необходимо, както и издаване на Удостоверение за липса на задължения към НАП в Р Гърция, които са единственото уверение, че счетоводителят си е свършил перфектно работата.
3. Проверка за необслужени задължения към Енергоразпределение и ВиК през цялата текуща календарна година; задължения към НАП в Р Гърция, общини и др.; откриване на нови партиди, увеличаване на мощността, справки и др., съответно и заплащане на текущи и извънредни задълженията. 

Припомням, че тези задължения могат да бъдат заплащани и по банков път още при издаване на фактурите, но затова е необходимо тези от вас, които имат банкови сметки в Р Гърция, да заплатят първите фактури за консумирани ел.енергия и вода на каса, след което с първите издадени фактури и с квитанциите, удостоверяващи това, да подадат молба в банката следващото плащане да бъде извършено директно от техните банкови сметки.
4. Услуги, свързани с лицензиране на комплекси „Стаи под наем” или „Къща за гости”.
Услуги, свързани с категоризация или прекатегоризация - за тези клиенти, които желаят да отдават под наем на хотелски начала своите имоти.

Ново: Предоставяне на актуална информация за разпоредбите на Закон  4446/2016г., чл.111, който утвърждава условията, при които собственици на имоти – физически лица могат да отдават своите имоти без лицензиране от Туристическия съюз на хотелски начала


5. Предоставяне на информация, свързана с регистриране на юридически лица, корпоративно и подоходно данъчно облагане, осигурителна система и др.
6. Предоставяне на информация, свързана с възможности за съфинансиране по програма ЕСПА, програма „Лидер“ и по Закона за насърчаване на инвестициите в Гърция. 
7. Менажиране и отдаване имота под наем /както ви уведомих в края на 2015г., ресорният закон в Гърция беше либерализиран под натиска на кредиторите и всеки собственик има право да отдава своя имот без той да бъда лицензиран от Туристическия съюз и без да е необходимо да е регистриран ЕТ/.
8. Обслужване на жилища /предлагаме услугата само за имоти в района на Кавала, Неа Ираклица, Неа Перамос, които биват отдавани под наем на клиенти на нашата агенция и сме получили ексклузивни права за управление/:

а/. Настаняване на клиенти, които собственикът сам си е осигурил;

б/. Почистване;
в/. Изпиране и гладене .


9. Предоставяне на информация и извършване на услуги, свързани с лицензиране на собствени плавателни съдове, процедура по ангажиране на място за закотвяне в марина.
10. Зазимяване на водомерна шахта и периодичен оглед на общото състояние на имота през есенно-зимния период.

11. Подсигуряване на:

а/ Квалифицирани работници за различни строително-монтажни работи и комунални услуги; осъществяване на авторски надзор; превод на оферти; подсигуряване на комуникацията по време на извършване на договорените СМР; пълна координация между възложител и изпълнител.


б/ Подсигуряване охрана на имота (хонорарът на охранителната фирма се заплаща по договор с нея);
в/ Годишна застраховка на имота /стойността на застраховката се заплаща от клиента/.
12. Третиране на тревни площи против влечуги и извършване на бариерна обработка против комари / от лицензирана фирма/
13. Озеленителни мероприятия от специализирана фирма.

14. Осигуряване на симултанен превод /гръцки език/:
а/. При съпровождане в болница или лекарски кабинет

б/. При съпровождане на среща при нотариус, адвокат, счетоводител, консултантска фирма

в/. При посещение в държавни и общински служби, НАП, ВиК, Енергоразпределение

Всички плащания ще бъдат доказвани с платежен документ, сканиран или по ваше желание изпращан по куриер.
За тези от вас, които не желаят да се възползват от услугата „ИКОНОМ”, могат да продължат да се обръщат към мен, но ще съм принуден да начислявам такса, която да покрива отделеното от мен време и разходи.
Услугите ще бъдат извършвани в кратки и адекватни срокове след получаване на писмена заявка за тях.
Тези, които желаят в бъдеще сами да си подават задължителните данъчни декларации, моля, да ме информират писмено, за да изискам от счетоводителя, който ги обслужва до момента, електронният код за достъп до електронната система на НАП в Р Гърция. Този електронен код за достъп може да възложите на всеки друг счетоводител, който да продължи вашето оперативно д
анъчно обслужване

https://www.facebook.com/iona.invest/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМОТИ В КЕРАМОТИ И РАЙОНА НА КЕРАМОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМОТИ В КЕРАМОТИ И РАЙОНА ОКОЛО КЕРАМОТИ

 

 

- КЕРАМОТИ. Топ център. УПИ 700кв.м. КИНТ 0.6.
Със стара къща.
Цена: 150 000€

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У С Л У Г И

 

Услуги, които предлага ЙОНА-ИНВЕСТ в Република Гърция:

  • - ИНФОРМАЦИЯ за Продажба на недвижими имоти
  • - Финансово-технически анализи, проектиране, строителни разрешения, строителство до ключ
  • - Узаконяване на незаконни сгради и къщи
  • - Юридически услуги
  • - Преводи и легализации на документи от/на гръцки език
  • - Попълване документи за инвестиционен или ипотечен кредит.

Н О В О: Регистриране на фирма - ЕТ в РГърция, която дава възможност за развиване на търговска дейност.

Н О В О: ЗАПОЧВАНЕ СТРОИТЕЛСТВО НА МАЛОМЕРНИ АПАРТАМЕНТИ И СТУДИА В АСПРОВАЛТА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОДАЖБИ НА ЗЕЛЕНО НА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ.

АКТУАЛНИ, СУПЕРИЗГОДНИ ОФЕРТИ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА.

 

 

 

о-в ТАСОС

- o.Тасос. Първа линия. Малък семеен хотел в селището Принос, о.Тасос.
Състои се от две сгради. Може да посреща до 30 души. Цена: 400 000€+разходи по прехвърлянето. /10.01.2017/